Program Hakkında Bilgi

Su Ürünleri Temel Bilimler programı Deniz Biyolojisi, Balıkçılık Temel Bilimleri ve İç Sular Biyolojisi olmak üzere üç bilim dalından oluşmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde 6 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 2 Doktor ve 9 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Su Ürünleri Temel Bilimleri’nin çeşitli alanlarında ileri derecede uzmanlaşan personelimiz bu alanda eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Deniz ve içsularda sucul canlıların sistematiği, dağılımı, ekolojisi, biyolojisi, populasyon dinamikleri, bu ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, kirleticilerin doğal ve deneysel ortamlarda canlılara etkisinin belirlenmesi, ekosistemin, nesli azalan ve yayılımcı türlerin izlenmesi, coğrafi bilgi sistemi, uzaktan algılama, algal biyoteknoloji, genetik gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar denizde ve civarımızdaki iç sularımızda, fakültemize ait deniz ve içsu araştırma istasyonlarımızda ve laboratuarlarımızda gerçekleştirilmektedir.
Program ISCED Kodu

0520: Çevre, daha tanımlanmamış (4, 42) 0521: Çevre bilimleri (422) 0522: Doğal çevre ve vahşi yaşam (852) 0529: Çevre, başka yerde sınıflandırılmamış (13.9 - 429) 0831: Balıkçılık (01.5 - 624) 0888: Ziraat, Ormancılık, Balıkçılık, Veterinerlik, Disiplinlerarası programlar 0839: Balıkçılık, başka yerde sınıflandırılmamış (01.2, 01.8, 01.9 - 629)
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Program sucul ortamlar konusunda detaylı eğitim veren nadir bölümlerden biri olup, laboratuarların donanımı ve araştırma teknelerinin varlığı ile birçok eş programlardan ayrılmaktadır. Öğrenciler kendi isteklerine göre Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalında veya ilgili diğer Anabilim Dalı yüksek lisans derslerini kapsayan geniş bir seçmeli ders portföyünden alacakları dersleri seçme imkânına sahiptir. Böylece, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla su ürünleri temel bilimler alanındaki problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek düzeyde yetişmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.