Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE TE1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE TE2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
TE 014 Fiyat Analizi Zorunlu 3 3 6
YLTE 07 Beşeri İlişkiler Zorunlu 3 3 0
YLTE 18 Ekonomik Araştırmalarda Bil. Kullanımı Zorunlu 3 3 0
YLTE 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTE 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTE 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTE 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTE 25 Yönetimin Genel Esasları Zorunlu 3 3 0
YLTES 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLTES 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLTET 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLTET 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 102 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TE 001 Stratejik Planlama 3 3 6
TE 003 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi 3 3 6
TE 006 Kırsal Yoksulluk ve Tarımsal Yayım 3 3 6
TE 007 Kırsal Alanda Girişimcilik 3 3 6
TE 008 İklim Değişikliği Ekonomisi ve Tarım 3 3 6
TE 010 Bilimsel Araştırmaların Yazımı ve Sunumu 3 3 6
TE 012 Dünya ve Türkiye Tarım Ürünleri Piyasaları 3 3 6
TE 018 Tarım Sektöründe Örgütlenme 3 3 6
TE 505 Tarım Ekonomisinde Araştırma Yöntemleri 3 3 6
TE 507 Ekonomik Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı 3 3 6
TE 530 Uluslararası Tarım ve Ticaret Politikaları 3 3 6
TE 541 Tarım Politikalarının Analizi 3 3 6
TE 542 Sosyal Bilimlerde Veri Toplama Teknikleri 3 3 6
TE 545 Tarımda İnsan Kaynaklarını Geliştirme 3 3 6
TE 547 Ekonometri I 2+2 3 6
TE 550 Toplumsal Değişme ve Kırsal Toplum Yapısı 2+2 3 6
TE 551 Türkiye'nin Demografik Yapısı 2+2 3 6
TE 553 Ekonomik ve Sosyal Araştırmalarda Çok Değişkenli Analiz Uygulamaları 3 3 6
TE 556 Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması 3 3 6
TE 558 Tarım Ekonomisi Temel Alan Dersi II 3 3 6
TE 559 Tarım Ürünlerinde Uygulamalı Maliyet ve Gelir Analizleri 3 3 6
TE 561 Tarımsal Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Analizi 2+2 3 6
TE 563 Tarım Ekonomisi Temel Alan Dersi I 3 3 6
YLTE 01 Ekonomik Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri 2+2 3 0
YLTE 05 Tarımsal İşletme Analiz Yöntemleri 3 3 0


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler