Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE TM1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE TM2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLTM 04 Measuring Methods and Primery Sensing Elem. Zorunlu 3+1 3.5 0
YLTM 07 Biyolojik Ortam Prensipleri Zorunlu 3 3 0
YLTM 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTM 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTM 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTM 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTM 21 Pesticide Application Methods Zorunlu 3 3 0
YLTM 220 Tez Özel Konuları Zorunlu 0 0 0
YLTM 25 Endüstriyel Hidrolik ve Tarımda Uygulamaları Zorunlu 2+2 3 0
YLTMS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLTMS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLTMT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLTMT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 96 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TM 001 Risk Indices in Pesticide Application 3 3 6
TM 003 Tarım Ürünleri Depolama Tekniği 4 4 6
TM 004 Hassas Tarım Teknolojisi 3+1 3.5 6
TM 012 Tarımsal Havacılık 3+1 3.5 6
TM 508 Pesticide Application Methods 3 3 6
TM 511 Tarımsal Mekanizasyonda Yöneylem Araştırma Teknikleri Uygulaması-I 2+2 3 6
TM 524 Karma Yem Üretim Tekniği 3+1 3.5 6
TM 525 Pülverizatör Çalışma Karakteristikleri Saptanması Yöntemleri 3+1 3.5 6
TM 532 İkinci Ürün Mekanizasyonu 3+1 3.5 6
TM 533 Temizleme ve Sınıflandırma Makinaları ve Dizayn Parametreleri 3+1 3.5 6
TM 535 Tarımsal Mekanizasyon Uygulamaları ve Çevresel Etkileri 3+1 3.5 6
TM 538 Bitki Koruma ve Bakım Makinalarının Seçimi, İşletilmesi ve Bakımı 3+1 3.5 6
TM 562 Tarımsal Mekanizasyonda Yöneylem Araştırma Teknikleri II 2 2 6
TM 573 Seralarda İklimlendirme 3+1 3.5 10
TM 582 Tarımsal Mekanizasyonda Yatırım ve Planlama Analizleri 3+1 3.5 6
TM 583 Kompost Teknolojisi ve İşletmeciliği 2+1 2.5 6
TM 587 Drying and Storage of Agricultural Crops 4 4 6
TM 589 Tarımsal Üretimde Enerji Analizi 3 3 6
TM 591 Sürdürülebilir tarım Teknolojileri 3 3 6
TM 593 Tarım Makinalarında Kalite Kontrol ve Standardizasyon 3 3 6
TM 595 Harmanlama Makinalarının Tasarımı 2+2 3 6
TM 596 Tarımda Güneş Enerjisi Uygulamaları 3 3 6
TM 597 Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi I 3 3 6
TM 601 Toprak İşleme ve Toprak Bitki Mekaniği 3 3 6
TM 602 Atölye Organizasyonu ve Yönetimi 2+2 3 6
TM 605 Biyolojik Materyallerin Mekanik Özellikleri 3 3 6
TM 606 Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi II 3 3 6
TM 608 Korumalı Toprak İşlem Sistemleri 3 3 6
TM 610 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3+1 3.5 6
TM 612 Biyolojik Materyallerde Mekanik Zedelenme 3 3 6
TM 616 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi 3 3 6
TM 618 Biobed: Environmental Protection During Filling and Cleaning of Sprayer 3+1 3.5 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler