Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TS 001 Psikometrik diyagramın oluşturulması ve kullanımı Zorunlu 3 3 6
TS 005 Hayvansal Üretim Yapılarının Çevreye Etkisi Zorunlu 3 3 6
TS 012 Su Kaynaklarında Kirlilik Yönetimi Zorunlu 3 3 6
TS 013 Su-Verim İlişkileri Zorunlu 3 3 6
TS 014 İklim Değişikliği: Uyum ve Azaltım Stratejileri Zorunlu 3 3 6
TS 015 Sulamada Bilgisayar Programlarının Kullanılması Zorunlu 3 3 6
TS 016 Kültür Bitkilerinin Sulanması Zorunlu 3 3 6
TS 018 Sulamada Tuzlu Suların Kullanımı Zorunlu 3 3 6
TS 022 Tarımsal Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Tasarım Zorunlu 3 3 6
YLTS 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTS 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTS 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTS 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTSS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLTSS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLTST 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLTST 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 138 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TS 008 Tarımsal İnşaatta Betonarme Uygulamaları 3 3 6
TS 010 Tarımsal İşletmelerde İhale İşlemleri ve Şantiye Uygulamaları 3 3 6
TS 020 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Risk Analizi ieaiea eaeiaei ieaieaie 3 3 6
TS 024 Hayvan Barınaklarında Kullanılan Son Teknolojiler 3 3 6
TS 501 Evapotranspirasyon 3 3 6
TS 504 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri. 3 3 6
TS 510 Bitkisel Üretim Yapıları 3 3 6
TS 511 Advances in Irrigation 3 3 6
TS 514 Kültürteknikte Özel Sorunlar 3 3 6
TS 516 Sulama Sistemlerinin Planlaması 4 4 6
TS 517 Advance Microclimatology 3 3 6
TS 518 Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi 3 3 6
TS 519 Kültürteknikte Özel Sorunlar 3 3 6
TS 520 Irrigation Scheduling Techniques 2 2 6
TS 525 Seralarda İklimlendirme I 3 3 6
TS 526 Tarımsal Fizik, Su ve Toprak İdaresi 3 3 6
TS 527 Damla Sulama 4 4 6
TS 530 Water Table Management 4 4 6
TS 531 Hayvan Barınaklarının Planlanması. 4 4 6
TS 533 Tarımsal İşletmelerde Depo Yapılarının Planlanması 4 4 6
TS 537 Tarım ve Çevre Konularında Simulasyon Uygulamaları 3 3 6
TS 539 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi 3 3 6
TS 543 Tarımsal ve Hidrolojik Kuraklık Analizi 3 3 6
TS 545 Hidrolojide İstatistiksel Ön Analizler 3 3 6
TS 546 Sera Yapım Tekniği II 4 4 6
TS 547 Coping with Water Scarcity 3 3 6
TS 548 Seralarda İklimlendirme II 3 3 6
TS 549 İklim Değişikliklerinin Tarımsal Üretim Sistemlerine Etkileri 3 3 6
TS 552 Uygulamalı Jeoistatistik 3 3 6
TS 556 Hidrolojide Ekstem Değerler Analizi 3 3 6
TS 558 Water Harvesting 2 2 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler