Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE TB1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE TB2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLTB 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTB 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTB 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTB 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLTBS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLTBS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLTBT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLTBT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 96 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TAB 5036 Tarla Deneme Teknikleri 0 3 6
TB 001 Tuzcul Bitkiler Tarımı 3 3 6
TB 002 Kozmatik Bitkileri 2 2 4
TB 003 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tür Ötesi Kimyasal Sınıflaması 3 3 6
TB 007 Tarla Bitkileri Deneme Tekniği ve Özel Araştırma Yöntemleri 3 3 6
TB 015 Yem Üretim ve Değerlendirme Tekniği 2 2 6
TB 018 Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları 3 3 6
TB 020 Tarla Bitkilerinde Proje Hazırlama ve Değerlendirme 3 3 6
TB 022 Tıbbi Bitkiler ve Etken Maddeleri 2 2 6
TB 023 Bitki Analiz ve Laboratuvar Tekniği 1+2 1.5 6
TB 025 Tarla Ürünleri Depolama Tekniği 2 2 6
TB 027 Türkiye'nin Tıbbi ve Aromatik Özellikteki Endemik Bitkileri 3 3 6
TB 030 Lif Bitkilerinde Zararlılara Dayanıklılık Yönünden Entegre Amenajman Sistemleri 3 3 6
TB 032 Tropikal Baklagiller 2 2 6
TB 036 Yembitkileri Genetik ve Sitogenetiği 2 2 6
TB 037 Tahıllarda Çeşit Kavramı ve Ayırımı 2 2 6
TB 039 Sitoloji ve Sitogenetik Laboratuvar Tekniği 2 2 6
TB 041 Tropik ve Subtropik Bölgelerde Çayır-Mer`a Kültürü 3 3 6
TB 042 Tohumluk Fizyolojisi 2 2 6
TB 044 Sıcak İklim Tahılları Özel Islahı 4 4 6
TB 047 Ekim Öncesi Tohum Uygulamaları 3 3 6
TB 049 Tarla Bitkilerinde Mutasyon Islahı 3 3 6
TB 050 Lif Bitkilerinde Stres Fizyolojisi 3 3 6
TB 505 Tarla Bitkileri Ekofizyolojisi 3 3 6
TB 510 Bitkisel Lifler Teknolojisi 4 4 6
TB 516 Tarla Bitkilerinde Melezleme Tekniği 2 2 6
TB 521 Tıbbi Bitkilerde Alkaloit Metabolizması 3 3 6
TB 526 Çayır-Mer`a Vejetasyonlarının Ölçülmesinde Kullanılan Kantitatif Yöntemler 3 3 6
TB 529 Tarla Tarımında Bilgisayar Kullanımı 2+2 3 6
TB 535 Yembitkilerinde Kalite Özellikleri 3 3 6
TB 537 Tarla Bitkileri Gen Kaynaklarının Korunma ve Kullanılması 3 3 6
TB 540 Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi 3 3 6
TB 544 Tıbbi Bitkilerde Sekonder Madde Biyosentezi 3 3 6
TB 550 Yağ Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik ve Ekolojik Esasları 3 3 6
TB 552 Yembitkilerinde Tohumluk Üretim Teknolojisi 3 3 6
TB 559 Tarla Bitkilerinde Çevre Sorunlarına Bağlı Verim Azalmaları 3 3 6
TB 560 Bitki Islahında Moleküler Genetik 2 2 6
TB 570 Yemeklik Tane Baklagiller Özel Islahı 3 3 6
TB 574 Yağ Bitkileri Üretimi ve Değerlendirme Teknikleri 3 3 6
TB 578 Soğanlı ve Yumrulu Tıbbi Bitkiler 3 3 6
TB 582 Kokulu Bitkiler 3 3 6
TB 586 Kültür Bitkilerinin Evrimi 3 3 6
TB 588 Tarla Bitkileri Üretiminde Güncel Uygulamalar 3 3 6
TB 601 Endüstri Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu 4 4 6
TB 603 Tohumculuk Mevzuatı 2 2 6
TB 605 Yağ Bitkilerinde Kalite Özellikleri 3 3 6
TB 607 Biyoteknolojide Laboratuvar Teknikleri 2+2 3 6
TB 701 Tahıl Tarımında Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri 3 3 6
TB 705 Pamuk Tarımında Bitki İzleme Teknikleri 2+2 3 6
TB 707 Selüloz Endüstrisi Bitkileri 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler