Kazanılan Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Mühendisliği dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7