Amaçlar

Tekstil mühendisliği alanındaki temel bilgileri özümsemiş, teknolojik ve bilimsel yenilikleri izleyebilen, tekstil ürünleri ve süreçleri tasarlayabilen, disiplinlerarası takım çalışmalarına katkı koyabilen yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Hedefler

Tekstil sanayinin gereksinimlerini dikkate alarak; sanayicinin beklentilerine uygun, temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş, kendisini yenileyebilen, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, üretken, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişebilen, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış yüksek mühendisler yetiştirmektir.