Önceki Programin Tanınması:

Bu programda önceki programların tanınması Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğine göre yapılmaktadır.