Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 1993-1994 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans Eğitimine, 2002-2003 Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren ise Doktora Eğitimine başlamıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı bu güne dek 94 Yüksek Lisans ve 34 Doktora öğrencisi mezun etmiştir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Yüksek Lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlar. Bu program en az yedi ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Programda bulunan derslerin hepsi seçmeli olup, danışmanın önerileri doğrultusunda alınırlar.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.