Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE UA1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE UA2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLUA 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLUA 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLUA 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLUA 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLUAS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLUAS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLUAT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLUAT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 96 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
UA 001 Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Prensip ve Uygulamaları I 3 3 6
UA 003 Termal Uzaktan Algılamanın Fiziksel Temelleri 3 3 6
UA 004 IDL ile Görüntü İşleme Teknikleri - II 3 3 6
UA 005 IDL ile Görüntü İşleme Teknikleri - I 3 3 6
UA 006 Konumsal Bilgi Sistemleri ile Çevresel/Ekolojik Risk Değerlendirmesi 3 3 6
UA 007 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Formatları ve Dönüşümleri 3 3 6
UA 008 Uzaktan Algılamada Görüntü Sınıflama Metodları ve Performansları 3 3 6
UA 009 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanılan Temel Haritacılık Kavramları 3 3 6
UA 010 Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Prensip ve Ugulamaları II 2+1 2.5 6
UA 012 Termal Uzaktan Algılama Uygulaması 3 3 6
UA 502 Uzaktan Algılama ve Tarımda Uygulamaları 3 3 6
UA 503 Uzaktan Algılama 3 3 6
UA 504 Uzaktan Algılamada Sayısal Görüntü İşleme Yöntemleri 3 3 6
UA 505 Uzaktan Algılamada Sayısal Görüntü İşleme 3 3 6
UA 507 Uzaktan Algılamada Sayısal Haritalama ve Görüntü Yorumlama 3 3 6
UA 508 Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 3 6
UA 509 Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları 3 3 6
UA 510 Coğrafi Bilgi Sisteminde Proje Tasarım Uygulamaları 3 3 6
UA 511 Coğrafi Bilgi Sisteminde Proje Tasarımı 3 3 6
UA 513 Arazi Bilgi Sistemleri 3 3 6
UA 514 Şehir planlamada Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 3 6
UA 515 Çevresel Çalışmalarda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 3 6
UA 516 Kıyı Planlaması ve Deniz Çalışmalarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 3 3 6
UA 517 Kıyı Planlaması ve Deniz Çalışmalarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 3 6
UA 518 Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları 3 3 6
UA 520 Uzaktan Algılama ve Yenilebilin Enerji Kaynakları Uygulamaları 3 3 6
UA 521 Uzaktan Algılama ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 3 6
UA 522 Doğal Kaynak Araştırmalarında Uzaktan Algılama Teknikleri 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler