Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Yüksek Lisans