Amaçlar

Programın amacı, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerinin jeoloji, maden, jeofizik, harita, çevre, ziraat, inşaat, vb. mühendislik, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı alanları ile ilişkilendirilmesi temelinde teorik ve uygulama altyapısı sağlanması ve çok-disiplinli çalışmalarda analiz ve modelleme yapabilecek deneyim ve bilgi birikimi kazandırılmasıdır

Hedefler

Bu program çalışma alanın tüm teorik ve pratik öğretilerini kapsamlı bir şekilde program öğrencilerine öğretmeyi, onlaar Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemeleri alanlarıda uzmanlaşma şansını vermeyi ve öğrencilerine bu alanda bilimsel ve toplumsal araştırma yapma yeteneğini kazandırmayı hedefler.