Mezuniyet Koşulları:

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.