Program Hakkında Bilgi

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı, uydu teknolojileri ve verilerinin tanınması, çok-disiplinli çalışmalarda kullanılabilmesi, detaylı analiz ve modelleme altyapısının sağlanması temelinde, yenilikçi kadrosu ile ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama imkanı sağlayan öncü bir bölüm olmayı amaçlamaktadır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Programın amacı, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerinin jeoloji, maden, jeofizik, harita, çevre, ziraat, inşaat, vb. mühendislik, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı alanları ile ilişkilendirilmesi temelinde teorik ve uygulama altyapısı sağlanması ve çok-disiplinli çalışmalarda analiz ve modelleme yapabilecek deneyim ve bilgi birikimi kazandırılmasıdır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.