Mezunların İstihdam Olanakları:

Program mezunları, akademik çalışmaların yanında, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyelerin İmar ve Fen İşleri, Karayolları ve DSİ Genel Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri gibi kamu kurumları ile Özel Planlama ve Tasarım Büroları ve Çevre Örgütlerinin planlama bölümlerinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında görev alabilecek donanıma sahip olacaklardır.