Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10
Araştırma ve Deneme Metodları II
(ZO510)
4 3 3 5 5 - 3 2 3 3
Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları Teşhis, Tedavi ve Korunma Yöntemleri
(ZO642)
4 4 4 5 3 4 3 4 5 5
Bal Arısının Biyolojisi ve Davranış Özellikleri
(ZO641)
4 3 4 5 4 4 4 4 4 5
Bilgi Keşfinde Veri Önişleme
(ZO017)
4 4 2 3 4 3 2 2 3 2
Bilgisayar Destekli Biyoistatistik
(ZO637)
5 4 4 5 5 5 3 4 2 2
Bitki ve Hayvan Islahında İstatistik Analiz Yöntemleri
(ZO015)
5 3 3 3 4 4 3 3 2 2
Hayvan Beslemede Mineraller
(ZO029)
5 4 4 5 2 5 4 - 5 5
Hayvancılıkta Bilimsel Eser Yazma ve Sunma Teknikleri
(ZO631)
4 4 3 5 4 4 5 4 5 4
Özel Kanatlı Hayvan Besleme
(ZO590)
4 4 4 5 2 4 4 5 5 4
Sıcak İklimlerde Kanatlı Hayvan Besleme
(ZO561)
4 4 5 4 2 4 3 5 5 4
Silo Yemi ve Silolama Tekniği
(ZO544)
4 4 5 5 2 4 3 5 5 4
Uygulamalı Regresyon Analizi
(ZO512)
5 2 1 5 5 3 1 3 1 1
İlişkili ders sayısı / 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 12
İlişki ağırlığı 52434255424438414541
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir