Mezuniyet Koşulları:

Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler, ders aşamasında bir seminer vermek zorundadır. Krediden sayılmayan bu seminer için öğrenciler başarılı/başarısız olarak değerlendirilirler. Ders aşamasını tamamlamış öğrenciler için yüksek lisans tez konusu belirlenir. Tezini tamamlayan öğrenci seçilmiş bir jüri önünde tez savunmasından başarılı olmak koşuluyla Zootekni Anabilim Dalı´nda yüksek lisans derecesini kazanır.