Önceki Programin Tanınması:

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğ hükümleri uygulanır.