Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Dersten sorumlu öğretim elemanı, öğrenciye verilecek başarı notunu, her yıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışmasını değerlendirerek belirler. Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl sonu notu olarak en az CC alınması gerekir.