Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ÇM 002 Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler II Zorunlu 4 4 6
ÇM 003 Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler I Zorunlu 4 4 6
ÇM 006 Yapıda Çevre ve Enerji Zorunlu 3 3 3
ÇM 007 Sürdürülebilir Kalkınma Zorunlu 3 3 6
ÇM 008 Bilgisayar Destekli Çizim ve Modelleme Zorunlu 3 3 6
ÇM 009 Sürdürülebilir Enerji ve Cevre Zorunlu 3 3 6
ÇM 010 Bütünleşik Havza Yönetimi Zorunlu 3 3 6
ÇM 014 Su Kalitesi Yönetimi Stratejileri Zorunlu 3 3 6
ÇM 016 İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Zorunlu 3 3 6
YLÇM 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLÇM 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLÇM 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLÇM 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLÇMS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLÇMS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLÇMT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLÇMT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 135 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ÇM 501 Atıksu Mühendisliği 3 3 6
ÇM 502 Endüstriyel Atıksular 3 3 6
ÇM 503 İçme Suları ve Sağlık 3 3 6
ÇM 504 Su Kalitesi Kontrolu 3 3 6
ÇM 508 Tehlikeli Katı Atıklar 3 3 6
ÇM 515 Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolu 3 3 6
ÇM 516 Su Kaynaklanın Planlanması 3 3 6
ÇM 517 İleri Çevre Kimyası 4 4 6
ÇM 518 İleri Çevre Kimyası II 4 4 6
ÇM 521 Anaerobik Arıtma 4 4 6
ÇM 523 Ağır Metal Toksikolojisi 4 4 6
ÇM 524 Çevre Politikaları ve Analizi 3 3 6
ÇM 529 Toprak Kirliliği ve Kontrolü 3 3 6
ÇM 530 Atıksuların Deniz Deşarjı 4 4 6
ÇM 534 Su Kimyası 4 4 6
ÇM 535 Çevre Biyoteknolojisinin Esasları 3 3 6
ÇM 536 Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler 3 3 6
ÇM 537 Atık Sulardan Azot ve Fosfor Giderimi 3 3 6
ÇM 538 Biyoremediasyon 3 3 6
ÇM 539 Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Akıbeti 3 3 6
ÇM 540 Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 3 3 6
ÇM 541 Yapıda Dış Çevre Etkileri 3 3 6
ÇM 542 Suyun Yeniden Kullanımında Toksik Bileşenlerin Sosyal, Ekonomik ve Sağlık Etkileri 2 2 6
ÇM 543 İleri Oksidasyon Prosesleri ve Uygulamaları 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler