Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Ağır Metal Toksikolojisi
(ÇM523)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Anaerobik Arıtma
(ÇM521)
3 2 5 4 4 4 4 3 5 2 3 3 3 4
Atık Sulardan Azot ve Fosfor Giderimi
(ÇM537)
1 2 5 5 3 5 5 5 5 1 2 2 4 3
Atıksu Mühendisliği
(ÇM501)
3 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5
Atıksuların Deniz Deşarjı
(ÇM530)
2 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Biyoremediasyon
(ÇM538)
5 5 4 5 4 5 4 3 1 1 - 3 3 4
Bütünleşik Havza Yönetimi
(ÇM010)
3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
Çevre Biyoteknolojisinin Esasları
(ÇM535)
5 5 5 4 5 4 4 4 1 1 - 3 4 4
Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler I
(ÇM003)
3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5
Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler II
(ÇM002)
3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5
Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler
(ÇM536)
- - - - - - - - - - - - - -
Çevre Politikaları ve Analizi
(ÇM524)
4 5 4 5 5 5 4 3 4 1 1 5 5 5
Endüstriyel Atıksular
(ÇM502)
3 2 5 2 4 2 4 5 4 2 3 3 4 3
İçme Suları ve Sağlık
(ÇM503)
3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3
İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi
(ÇM016)
5 5 4 5 4 5 3 4 4 1 4 4 5 5
İleri Çevre Kimyası
(ÇM517)
3 3 5 4 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3
İleri Çevre Kimyası II
(ÇM518)
3 3 5 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3
İleri Oksidasyon Prosesleri ve Uygulamaları
(ÇM543)
3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Akıbeti
(ÇM539)
4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 1 2 2 2
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
(ÇM540)
4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
Seminer
(YLÇMS101)
5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5
Seminer
(YLÇMS102)
- - - - - - - - - - - - - -
Su Kalitesi Kontrolu
(ÇM504)
5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3
Su Kalitesi Yönetimi Stratejileri
(ÇM014)
3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
Su Kaynaklanın Planlanması
(ÇM516)
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Su Kimyası
(ÇM534)
3 3 5 5 5 5 4 4 4 2 5 4 5 5
Sürdürülebilir Enerji ve Cevre
(ÇM009)
3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3
Sürdürülebilir Kalkınma
(ÇM007)
5 4 5 5 5 4 5 4 4 2 1 4 1 3
Tehlikeli Katı Atıklar
(ÇM508)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Tez Çalışması
(YLÇMT301)
5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4
Tez Çalışması
(YLÇMT302)
5 4 5 - 5 4 4 5 3 3 5 4 4 4
Toprak Kirliliği ve Kontrolü
(ÇM529)
3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(YLÇM201)
3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(YLÇM202)
3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(YLÇM203)
3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(YLÇM204)
3 2 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4
Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolu
(ÇM515)
3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4
İlişkili ders sayısı / 37 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35 33 35 35 35
İlişki ağırlığı 125126157140148150150143133115119132141140
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir