Program Hakkında Bilgi

1992 yılında kurularak 1994 yılında ilk öğrencilerini alan çevre mühendisliği bölümü temel ve uygulamalı eğitiminin yanında mühendislik formasyonu da vermektedir. Bölümde yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur.
Program ISCED Kodu

851
Programın Kredisi

21
Programın Süresi

4 yarıyıl (en fazla 6 yarıyıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Toplumsal ve mesleki ahlak anlayışı olan, çevre bilimleri ve teknolojileri konusunda uluslararası ölçekte itibara sahip, alanlarında deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel problemleri tanımlayabilen ve bu problemlere çözümler üretebilen, bilime destek sağlayan, evrensel ölçekte araştırma projelerinde deneyimi olan, süreklilik çerçevesinde çevreyi korumak için gerekli politikaları kullanabilen araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.