Mezunların İstihdam Olanakları:

üksek Mühendis ünvanı elde edenler öncelikli olarak daha çok üniversite, bakanlıklar ve belediyelerde çalışmaktadır.