Kazanılan Derece:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ
verilecektir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7