Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Açık Kanal Akımları
(İM528)
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Advanced Structural Analysis
(İM505)
5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3
Akarsu Hidroloği
(İM557)
4 5 4 4 5 4 4 3 - 5 4 5
Baraj Hazneleri Tasarımı
(İM517)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Barajlar
(İM526)
5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4
Beton Katkı Malzemeleri
(İM566)
3 4 4 5 3 3 5 3 3 5 3 5
Beton Teknolojisi
(İM565)
3 3 5 4 3 3 4 5 4 3 3 3
Bilgi İşlem Destekli Mühendislik Mekaniği I
(İM537)
3 3 - 5 3 - 2 - - - 5 3
Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği
(İM577)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
(İM559)
5 4 4 3 5 3 4 3 - 4 3 5
Geoteknik Mühendisliğinde Arazi Deneyleri ve Değerlendirmesi
(İM018)
2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3
Geoteknik Mühendisliğinde Laboratuvar Deneyleri ve Değerlendirmesi
(İM007)
2 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 2
Geoteknikte Sayısal Yöntemler
(İM592)
4 5 5 5 3 3 4 5 2 4 5 4
Hidrodinamik I
(İM005)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hidrodinamik II
(İM010)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hidrolojide İstatistiksel Metodlar
(İM515)
5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Hidrolojik Analiz ve Tasarım
(İM550)
5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 5 4
İleri Zemin Mekaniği I
(İM519)
4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 4 4
İnşaat Sektöründe Stratejik Yönetim
(İM576)
- - - - - - - - - - - -
Kıyı Mühendisliği I
(İM513)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kıyı Mühendisliği II
(İM006)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kompozit Malzemelerin Mekaniği
(İM561)
5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2
Köprü Hidroliği
(İM582)
5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
Mühendislikte Raporlama ve Sunum Tekniği
(İM016)
2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2
Mühendislikte Sayısal Yöntemler
(İM014)
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3
Perdeli Yapı Sistemlerinin Analizi
(İM562)
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Plaklar ve Kabuklar
(İM535)
4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 5 5
Prestressed Concrete
(İM508)
5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4
Proje Planlaması
(İM542)
3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 5 5
Seminer
(YLİMS101)
5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
Seminer
(YLİMS102)
5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş
(İM504)
4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3
Su Kaynakları Sistemlerinin Planlanması
(İM556)
5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5
Taşkın Hidrolojisi
(İM583)
5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5
Temellerin Analiz ve Tasarımı I
(İM009)
2 3 2 2 3 2 2 4 1 3 4 3
Teorik Zemin Mekaniği ve Zemin Modelleri
(İM569)
5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4
Tez Çalışması
(YLİMT301)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(YLİMT302)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLİM201)
5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLİM203)
5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(YLİM202)
5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(YLİM204)
5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
Veri Toplanması ve Analizi
(İM578)
- - - - - - - - - - - -
Yapı Projelerinin Yönetimi II
(İM512)
4 5 4 2 1 3 4 3 5 2 1 5
Yeraltı Suyu Hidrolojisi
(İM523)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Zemin Islahı
(İM522)
4 2 3 5 4 2 3 4 3 3 4 4
İlişkili ders sayısı / 46 44 44 43 44 44 43 44 43 41 43 44 44
İlişki ağırlığı 191190185189176169182183169181181184
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir