Program Hakkında Bilgi

İnşaat Mühendisliği Bölümü 1978 yılında kurulmuş ve 1979 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Lisans eğitim programı genel inşaat mühendisliği konularını kapsamaktadır. Bölümde 1992 yılından beri ikili öğretim yapılmaktadır. Bölümümüze ait bir idari kat ve iki laboratuar binası bulunmaktadır. Bu iki laboratuar binası içerisinde yapı malzemeleri, zemin mekaniği, yapı mekaniği, hidrolik ve topoğrafya laboratuarları mevcut olup laboratuar imkanları gün geçtikçe iyileştirilmektedir. Özellikle yapı mekaniği, dalga mekaniği, yapı malzemeleri, kıyı mühendisliği ve su yapıları konularında teorik ve uygulamalı araştırmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 6306 sayılı kanun kapsamında "Riskli Yapıların Tespiti" için yetki belgesi almıştır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Yüksek lisans seviyesindeki İnşaat Mühendisliği Ana bilim Dalı öğrencilerine seçtikleri bir bilim dalında ileri düzeyde konuları öğretmek; çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini arttıracak güvenli yapılar tasarlamak; inşaat yapım işlerini planlamak, yönetmek ve inşa etmek; İnşaat Mühendisliği alanındaki konularda araştırma ve geliştirme yaparak akademisyen yetiştirmek ve inşaat endüstrisinde sürekli olarak yeni iş geliştirme modelleri üreterek kaliteli yüksek mühendisler yetiştirmek.
Egitim Şekli

Türkçe