Amaçlar

Programın amacı, farklı alanlarda problem çözme becerisine sahip, istatistik yöntemlerini ve istatistik paket programlarını öğrenip, istatistikî verileri toplayarak kaynak kullanımını optimize eden, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Hedefler