Mezuniyet Koşulları:

Bir öğrencinin İSTATİSTİK Yüksek Lisans programından mezun olabilmesi için,genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, eğitim-öğretim programında yer dersleri en az CC ile başarması, 120 AKTS kredisi iş yükünü (en az 7 ders ve en az 21 yerel kredi, yerel kredisiz bir seminer dersi ve yüksek lisans tezi), başarı ile tamamlaması gerekir.