Program Hakkında Bilgi

İSTATİSTİK tezli yüksek lisans programı 120 AKTS´lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS´lik kısmını ders yükü (en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve kalan 60 AKTS´lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Alan dışından gelen öğrenciler için bölüm başkanının önerisi, anabilim dalı ve ilgili enstitü kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanarak istatistik yüksek lisans programına alt yapı oluşturması amacıyla ilave destekleyici dersler verilir. İstatistik yüksek lisans programı matematik, endüstri mühendisliği, ekonometri gibi branşlardan gelen öğrenciler için yüksek eğitim imkanı sunmaktadır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.