Mezunların İstihdam Olanakları:

İstatistik Yüksek Lisans programı mezunları Kamu kuruluşlarında ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Bunlara ilave olarak eğitimlerine devam edip doktora yaptıkları takdirde yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanına da sahiptirler.