Amaçlar

Amaç : Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında özgün, yaratıcı düşünceye sahip özgüvenli bireyler yetiştirmek ve disiplinlerarası çalışmaları geliştirmektir. Hedefler : 1. Bilimsel ölçütlere mutlak uyum 2. Evrensellik 3. Saydamlık, titizlik 4. Özgün düşünce ile çözüme odaklılık 5. Paylaşımcılık 6. İşbirliğini özendirmek.

Hedefler

Astronomi ve Astrofizik Yüksek Lisans Öğreniminin hedefi, öğrencinin bilimsel bir araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.