Program Hakkında Bilgi

Astronomi ve Uzay Bilimleri programı; Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki bilgi ve becerilerle donatılmış, temel fizik ve matematik bilgilerini alanında kullanabilen, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden, etik değerleri ve çağdaş bilimsel düşünceyi özümsemiş, hayatın gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş astronomlar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir.
Program ISCED Kodu

44
Programın Kredisi

21 KREDİ(42 AKTS)
Programın Süresi

2 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Temel Bilimler, Astronomi ve Uzay Bilimlerinden biri olarak cisimlerin yapı, evrim, hareket ve karşılıklı etkileşimlerini araştıran bilim dalıdır. Öncelikle, Astronomi ve Uzay Bilimleri Eğitim Programı, bu araştırma ve araştırmaları yapabilmek için bilginleri yetiştirmek için nitelikli eğitim ve öğretim vermeyi amaçlamaktadır. İlk dört yarıyıl boyunca programın toplam sekiz yarıyılından itibaren temel olarak Fizik, Matematik ve Kimya dersleri hakimdir. İleri astronomi ve astrofizik dersleri programın son dört yarıyılında yer almaktadır. Program teorik ve uygulamalı dersleri içermektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.