Kazanılan Derece:

Yüksek lisans eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve iş güvenliği ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla savunan öğrenciler, “İş Güvenliği” alanında yüksek lisans derecelerini alırlar.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.