Amaçlar

İnterdisipliner olan bu programın amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslar arası mevzuatı bilen, AR-GE çalışması yapabilir uzman kişiler yetiştirmektir.

Hedefler

The aim of this interdisciplinary program is to train specialists who can make R & D studies and know national and international legislation on occupational health and safety at workplaces.