Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Biyolojik Risk Etmenleri
(İG025)
5 4 4 4 3 2 1 4 5 5 5 3
Biyolojik Risk Etmenleri, Hijyen ve İş Güvenliği
(İG093)
4 4 3 - 2 3 3 1 - - 4 -
Biyolojik-Mikrobiyolojik Analizlerde İşyeri ve İş Güvenliği ve Hijyen Eğitimi
(İG086)
3 4 2 - - 2 3 4 - - 4 -
Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen
(İG041)
- - - - - - - - - - - -
Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen
(İG032)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Büyük Endüstriyel Tesislerde Risk Değerlendirmesi- SEVESO Prosedürü
(İG030)
3 3 4 5 5 3 3 3 2 2 3 3
Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-I
(İG053)
5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-II
(İG048)
5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4
Çevre Sorunları ve İş Güvenliği
(İG018)
5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5
Çevre Tesis ve Laboratuvarlarında İş Hijyeni
(İG026)
5 4 5 4 3 3 1 4 3 4 4 3
Deprem Olgusu ve Analizi
(İG060)
4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4
Eğitim Sektöründe Fiziksel Risk Etmenleri
(İG059)
4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5
Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği
(İG050)
5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5
Endüstriyel Hijyen
(İG035)
4 5 2 3 2 3 3 2 3 1 1 1
Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği
(İG009)
4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 5 5
Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği
(İG072)
4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 5 5
Enerji Üretim Tesislerinde İş Güvenliği
(İG055)
5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4
Ergonomi
(İG062)
5 5 3 3 4 3 2 4 4 5 5 5
Ergonomik Risk Faktörlerinin Farklı Sektörler için Örneklemeli Değerlendirilmesi
(İG088)
2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 3
Farklı Sektörler için Örneklemeli Risk Değerlendirme Raporu Hazırlık Esasları
(İG095)
5 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2
Fiziksel Risk Etmenleri I
(İG051)
5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5
Fiziksel Risk Etmenleri II
(İG046)
5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5
Gıda Sektöründe Yönetim Sistemleri ve İş Güvenliği Uygulamaları
(İG037)
4 3 - - - - - - - 3 3 -
Hasat-Harman Sonrası Ürün İşleme Makinalarında İş Güvenliği
(İG015)
4 3 2 4 3 4 2 2 2 4 4 3
Havalandırma ve İklimlendirme
(İG082)
5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4
Hayvancılık İşletmelerinde İş Güvenliği
(İG022)
4 5 4 3 5 5 5 4 3 3 4 5
Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - I
(İG107)
4 4 2 5 4 3 4 3 3 4 3 4
Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - II
(İG102)
4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 5 4
İş Güvenliği Mevzuatı
(İG003)
3 4 5 5 4 3 3 4 5 3 3 4
İş Güvenliği Yönetim Sistemleri
(İG067)
5 4 4 2 5 4 4 2 4 3 2 2
İş Güvenliği Yönünden Pestisitler I
(İG097)
4 4 1 2 2 1 1 3 3 2 3 3
İş Güvenliği Yönünden Pestisitler II
(İG092)
3 4 2 3 1 1 2 3 3 3 2 -
İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik
(İG038)
1 1 2 1 - 4 3 - - - - 3
İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik
(İG089)
1 1 2 1 - 4 3 - - - - 3
İş Hukuku
(İG101)
3 - 5 5 5 3 - - 5 5 - -
İş Hukuku
(İG096)
- - 5 5 5 4 - - - 5 - -
İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri
(İG006)
5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5
İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim
(İG054)
3 3 4 3 3 4 3 3 5 2 2 2
Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği - I
(İG105)
5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4
Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği- II
(İG100)
5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4
Jeolojik Kökenli Doğal Afetler
(İG071)
4 4 4 2 4 5 4 5 3 3 2 4
Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği - II
(İG098)
5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği -I
(İG103)
4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5
Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği
(İG028)
4 5 4 4 3 4 2 3 5 3 5 5
Kimyasal Risk Etmenleri
(İG019)
5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5
Kimyasal Risk Etmenleri
(İG042)
4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4
Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Doğru Kullanımı
(İG005)
2 2 2 3 2 1 - 2 3 2 5 3
Konfeksiyonda İş Güvenliği
(İG069)
5 5 2 3 3 4 5 5 4 5 5 4
Konfeksiyonda İş Güvenliği
(İG080)
5 5 2 3 3 4 5 5 4 5 5 4
Laboatuvarlarda İş Güvenliği
(İG087)
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3
Makinalarda Emniyet ve Risk Yönetimi
(İG090)
3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4
Meliorasyon Makinalarında İş Güvenliği
(İG014)
4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4
Meslek Hastalıkları
(İG099)
- - - - - - - - 4 5 - -
Meslek Hastalıkları
(İG094)
- - - - - - - - 4 5 - -
Motorlu Araçlarda İş Güvenliği
(İG043)
4 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4
Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-I
(İG007)
4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 3
Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-II
(İG010)
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
Risk Analizi-I
(İG047)
5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4
Risk Analizi-II
(İG036)
5 5 4 5 5 5 2 3 5 5 3 2
Seminer
(YLİGS101)
5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
Seminer
(YLİGS102)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Su Ürünleri Üretim İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizleri
(İG033)
5 5 4 4 4 5 5 1 2 5 5 1
Tarımda İş Güvenliği
(İG057)
5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4
Tarımsal Ürünleri İşleme ve Analiz Laboratuvarlarında İş Güvenliği
(İG052)
5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4
Tarımsal Yapılarda İş Güvenlik Önlemleri-I
(İG077)
5 4 3 3 5 1 3 4 4 5 4 4
Tarımsal Yapılarda İş Güvenlik Önlemleri-II
(İG068)
5 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4
Taşımacılık Sistemlerinde İş Güvenliği
(İG058)
4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 3 4
Tekstil Sanayinde İş Güvenliği
(İG079)
4 4 3 3 4 2 1 1 3 3 3 2
Tekstil Sanayinde İş Güvenliği
(İG070)
4 4 3 3 4 2 1 1 3 3 3 2
Tekstil Sektöründe İş Etüdü ve İş Güvenliği Uygulamaları
(İG044)
4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5
Tekstilde İş Etüdü ve İş Güvenliği Uygulamaları
(İG085)
4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5
Tez Çalışması
(YLİGT301)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(YLİGT302)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları -I
(İG075)
4 4 3 4 4 4 5 2 5 5 5 5
Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları-II
(İG066)
5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLİG201)
5 5 5 5 2 5 1 2 4 2 3 3
Uzmanlık Alan Dersi
(YLİG202)
5 5 5 5 3 5 1 2 4 2 1 3
Uzmanlık Alan Dersi
(YLİG203)
5 5 5 5 3 5 1 2 4 2 3 3
Uzmanlık Alan Dersi
(YLİG204)
5 5 5 5 3 5 1 2 4 2 1 3
Yangın ve Güvenlik Sistemleri
(İG027)
4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5
Yetişkin Eğitimi,İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim
(İG081)
4 2 2 3 5 5 2 2 4 4 1 1
İlişkili ders sayısı / 81 77 76 77 75 74 77 74 73 74 76 74 72
İlişki ağırlığı 326315279286284297245249289290289274
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir