Staj Süresi ve Yeri

Bu programı tamamlamak için staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

İş Temelli Öğrenme

Bu programda öğrenciler çalışmak istediklere alana göre ders seçerler ve ders döneminde en az bir seminer verirler, bir tez danışmanı nezninde araştırma yapmak istedikleri konuya yönelik bir tez programı sunarlar. Tezin yürütümü sırasında veriler ya doğrudan iş yerlerinden temin edilmekte veya labratuvarlarda bizzati deneylerle sağlanmaktadır. Hazırladıkları tezi en az alanında uzman üç jürü üyesi karşısında savunurlar. Tezde başarılı oldukalarında mezun olurlar.