Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
İGT 081 Dönem Projesi Zorunlu 1 1 20
İGT 082 Dönem Projesi Zorunlu 1 1 20
YLİG 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 1 0 6
YLİG 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 1 0 6
YLİG 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 1 0 6
YLİG 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 1 0 6
YLİGS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLİGS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLİGT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLİGT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 124 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
İG 003 İş Güvenliği Mevzuatı 3 3 6
İG 005 Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Doğru Kullanımı 3 3 6
İG 006 İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri 3 3 6
İG 007 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-I 3 3 6
İG 009 Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği 3 3 6
İG 010 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-II 3 3 6
İG 014 Meliorasyon Makinalarında İş Güvenliği 3 3 6
İG 015 Hasat-Harman Sonrası Ürün İşleme Makinalarında İş Güvenliği 3 3 6
İG 018 Çevre Sorunları ve İş Güvenliği 3 3 6
İG 019 Kimyasal Risk Etmenleri 3 3 6
İG 020 Maden Arama ve İşletme Dönemleri Risk Yönetimi 3 3 6
İG 021 Açık ve Kapalı Yöntemlerle İşletilen Madenlerde Çevresel Riskler 3 3 6
İG 022 Hayvancılık İşletmelerinde İş Güvenliği 3 3 6
İG 025 Biyolojik Risk Etmenleri 3 3 6
İG 026 Çevre Tesis ve Laboratuvarlarında İş Hijyeni 3 3 6
İG 027 Yangın ve Güvenlik Sistemleri 3 3 6
İG 028 Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği 3 3 6
İG 030 Büyük Endüstriyel Tesislerde Risk Değerlendirmesi- SEVESO Prosedürü 3 3 6
İG 032 Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen 3 3 6
İG 033 Su Ürünleri Üretim İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizleri 3 3 6
İG 035 Endüstriyel Hijyen 3 3 6
İG 036 Risk Analizi-II 3 3 6
İG 037 Gıda Sektöründe Yönetim Sistemleri ve İş Güvenliği Uygulamaları 3 3 6
İG 038 İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik 3 3 6
İG 041 Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen 3 3 6
İG 042 Kimyasal Risk Etmenleri 3 3 6
İG 043 Motorlu Araçlarda İş Güvenliği 3 3 6
İG 044 Tekstil Sektöründe İş Etüdü ve İş Güvenliği Uygulamaları 3 3 6
İG 046 Fiziksel Risk Etmenleri II 3 3 6
İG 047 Risk Analizi-I 3 3 6
İG 048 Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-II 3 3 6
İG 050 Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği 3 3 6
İG 051 Fiziksel Risk Etmenleri I 3 3 6
İG 052 Tarımsal Ürünleri İşleme ve Analiz Laboratuvarlarında İş Güvenliği 3 3 6
İG 053 Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-I 3 3 6
İG 054 İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim 3 3 6
İG 055 Enerji Üretim Tesislerinde İş Güvenliği 3 3 6
İG 057 Tarımda İş Güvenliği 3 3 6
İG 058 Taşımacılık Sistemlerinde İş Güvenliği 3 3 6
İG 059 Eğitim Sektöründe Fiziksel Risk Etmenleri 3 3 6
İG 060 Deprem Olgusu ve Analizi 3 3 6
İG 062 Ergonomi 3 3 6
İG 066 Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları-II 3 3 6
İG 067 İş Güvenliği Yönetim Sistemleri 3 3 6
İG 068 Tarımsal Yapılarda İş Güvenlik Önlemleri-II 3 3 6
İG 069 Konfeksiyonda İş Güvenliği 3 3 6
İG 070 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği 3 3 6
İG 071 Jeolojik Kökenli Doğal Afetler 3 3 6
İG 072 Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği 3 3 6
İG 075 Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları -I 3 3 6
İG 077 Tarımsal Yapılarda İş Güvenlik Önlemleri-I 3 3 6
İG 079 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği 3 3 6
İG 080 Konfeksiyonda İş Güvenliği 3 3 6
İG 081 Yetişkin Eğitimi,İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim 3 3 6
İG 082 Havalandırma ve İklimlendirme 3 3 6
İG 085 Tekstilde İş Etüdü ve İş Güvenliği Uygulamaları 3 3 6
İG 086 Biyolojik-Mikrobiyolojik Analizlerde İşyeri ve İş Güvenliği ve Hijyen Eğitimi 3 3 6
İG 087 Laboatuvarlarda İş Güvenliği 3 3 6
İG 088 Ergonomik Risk Faktörlerinin Farklı Sektörler için Örneklemeli Değerlendirilmesi 3 3 6
İG 089 İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik 3 3 6
İG 090 Makinalarda Emniyet ve Risk Yönetimi 3 3 6
İG 092 İş Güvenliği Yönünden Pestisitler II 3 3 6
İG 093 Biyolojik Risk Etmenleri, Hijyen ve İş Güvenliği 3 3 6
İG 094 Meslek Hastalıkları 3 3 6
İG 095 Farklı Sektörler için Örneklemeli Risk Değerlendirme Raporu Hazırlık Esasları 3 3 6
İG 096 İş Hukuku 3 3 6
İG 097 İş Güvenliği Yönünden Pestisitler I 3 3 6
İG 098 Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği - II 3 3 6
İG 099 Meslek Hastalıkları 3 3 6
İG 100 Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği- II 3 3 6
İG 101 İş Hukuku 3 3 6
İG 102 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - II 3 3 6
İG 103 Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği -I 3 3 6
İG 105 Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği - I 3 3 6
İG 107 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - I 3 3 6
İGT 003 İş Güvenliği Mevzuatı 3 3 7
İGT 005 Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Doğru Kullanımı 3 3 7
İGT 006 İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri 3 3 7
İGT 007 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma - I 3 3 7
İGT 009 Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği 3 3 7
İGT 010 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-II 3 3 7
İGT 014 Meliorasyon Makinalarında İş Güvenliği 3 3 7
İGT 015 Hasat-Harman Sonrası Ürün İşleme Makinalarında İş Güvenliği 3 3 7
İGT 018 Çevre Sorunları ve İş Güvenliği 3 3 7
İGT 019 Kimyasal Risk Etmenleri 3 3 7
İGT 020 Maden Arama ve İşletme Dönemleri Risk Yönetimi 3 3 7
İGT 021 Açık ve Kapalı Yöntemlerle İşletilen Madenlerde Çevresel Riskler 3 3 7
İGT 022 Hayvancılık İşletmelerinde İş Güvenliği 3 3 7
İGT 025 Biyolojik Risk Etmenleri 3 3 7
İGT 026 Çevre Tesis ve Laboratuvarlarında İş Hijyeni 3 3 7
İGT 027 Yangın ve Güvenlik Sistemleri 3 3 7
İGT 028 Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği 3 3 7
İGT 030 Büyük Endüstriyel Tesislerde Risk Değerlendirmesi-SEVESO Prosedürü 3 3 7
İGT 032 Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen 3 3 7
İGT 033 Su Ürünleri Üretim İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizleri 3 3 7
İGT 035 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği 3 3 7
İGT 036 Risk Analizi II 3 3 7
İGT 037 Endüstriyel Hijyen 3 3 7
İGT 038 İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik 3 3 7
İGT 039 Gıda Sektöründe Yönetim Sistemleri ve İş Güvenliği Uygulamaları 3 3 7
İGT 042 Kimyasal Risk Etmenleri 3 3 7
İGT 043 Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen 3 3 7
İGT 044 Tekstil Sektöründe İş Etüdü ve İş Güvenliği Uygulamaları 3 3 7
İGT 045 Motorlu Araçlarda İş Güvenliği 3 3 7
İGT 046 Fiziksel Risk Etmenleri II 3 3 7
İGT 048 Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-II 3 3 7
İGT 049 Risk Analizi I 3 3 7
İGT 050 Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği 3 3 7
İGT 052 Tarımsal Ürünleri İşleme ve Analiz Laboratuvarlarında İş Güvenliği 3 3 7
İGT 053 Fiziksel Risk Etmenleri I 3 3 7
İGT 054 İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim 3 3 7
İGT 055 Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği - I 3 3 7
İGT 057 Enerji Üretim Tesislerinde İş Güvenliği 3 3 7
İGT 058 Taşımacılık Sistemlerinde İş Güvenliği 3 3 7
İGT 059 Tarımda İş Güvenliği 3 3 7
İGT 060 Deprem Olgusu ve Analizi 3 3 7
İGT 061 Eğitim Sektöründe Fiziksel Risk Etmenleri 3 3 7
İGT 062 Ergonomi 3 3 7
İGT 066 Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları - II 3 3 7
İGT 068 Tarımsal Yapılarda İş Güvenliği Önlemleri-II 3 3 7
İGT 069 İş Güvenliği Yönetim Sistemleri 3 3 7
İGT 070 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği 3 3 7
İGT 071 Konfeksiyonda İş Güvenliği 3 3 7
İGT 072 Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği 3 3 7
İGT 073 Jeolojik Kökenli Doğal Afetler 3 3 7
İGT 077 Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları - I 3 3 7
İGT 079 Tarımsal Yapılarda İş Güvenlik Önlemleri-I 3 3 7
İGT 083 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim 3 3 7
İGT 087 Tekstilde İş Etüdü ve İş Güvenliği Uygulamaları 3 3 7
İGT 089 Laboatuvarlarda İş Güvenliği 3 3 7
İGT 090 Konfeksiyonda İş Güvenliği 3 3 7
İGT 091 İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik 3 3 7
İGT 092 Havalandırma ve İklimlendirme 3 3 7
İGT 093 Biyolojik Risk Etmenleri, Hijyen ve İş Güvenliği 3 3 7
İGT 094 Biyolojik-Mikrobiyolojik Analizlerde İşyeri ve İş Güvenliği ve Hijyen Eğitimi 3 3 7
İGT 095 Farklı Sektörler için Örneklemeli Risk Değerlendirme Raporu Hazırlık Esasları 3 3 7
İGT 096 Ergonomik Risk Faktörlerinin Farklı Sektörler için Örneklemeli Değerlendirilmesi 3 3 7
İGT 097 İş Güvenliği Yönünden Pestisitler I 3 3 7
İGT 098 Makinalarda Emniyet ve Risk Yönetimi 3 3 7
İGT 099 Meslek Hastalıkları 3 3 7
İGT 100 İş Güvenliği Yönünden Pestisitler II 3 3 7
İGT 101 İş Hukuku 3 3 7
İGT 102 Meslek Hastalıkları 3 3 7
İGT 103 Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği -I 3 3 7
İGT 104 İş Hukuku 3 3 7
İGT 105 Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği- I 3 3 7
İGT 106 Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği - II 3 3 7
İGT 107 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - I 3 3 7
İGT 108 Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği -II 3 3 7
İGT 110 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - II 3 3 7


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler