Amaçlar

İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası mevzuatı bilen uzman kişiler yetiştirmek.

Hedefler

To train specialists who are aware of national and international legislation on occupational health and safety