Program Hakkında Bilgi

İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı disiplinler arası bir programdır. Fen- Edebiyat, Mühendislik, Su Ürünleri, Ziraat Fakültesi, Tıp ve Hukuk Fakültesinin ilgili bölümlerinin ortak katkıları ile yürütülmektedir. Program işletmelerde iş güvenliği uzmanı olan/olmak isteyen veya bu konulara ilgi duyarak bilgi birikimini artırmak isteyen öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği alanlarında derinlemesine bilgi sunmaktadır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

60 AKTS
Programın Süresi

1 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Lisans düzeyinde edinilen uzmanlık bilgilerini, özgün fikirlerle destekleyerek ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, iş yerlerinde karşılaşılan Tehlikeli durum ve Tehlikeli davranışlara yönelik problemleri çözme ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki yenilikleri/yönetmelikleri takip etme, inceleme ve uygulama becerisiyle, yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak. Bu programdan mezun olmak için toplamı 30 ulusal krediden ve 90 AKTS' den az olmamak kaydıyla en az on adet ders ile dönem projesinden başarılı olmak gerekmektedir.
Egitim Şekli

Tam Zamanlı