Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Alman Dili Eğitimi(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Alman Dili Eğitimi(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.