Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IEM 701 Ekonometri I Zorunlu 3 3 6
IEM 766 Ekonometride Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu 3 3 6
IEM1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
IEM1T 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
IEMS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 48 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IEM Olasılık ve İstatistiksel Analiz 3 3 6
IEM 702 Ekonometri II 3 3 6
IEM 703 Uygulamalı Ekonometri I 3 3 6
IEM 704 Uygulamalı Ekonometri II 3 3 6
IEM 705 Ekonometride Ekoller I 3 3 6
IEM 706 Ekonometride Ekoller II 3 3 6
IEM 707 Matematiksel İktisat I 3 3 6
IEM 708 Matematiksel İktisat II 3 3 6
IEM 709 Zaman Serileri Analizi I 3 3 6
IEM 710 Zaman Serileri Analizi II 3 3 6
IEM 711 Yöneylem Araştırması I 3 3 6
IEM 712 Yöneylem Araştırması II 3 3 6
IEM 713 Matrisler Kuramı 3 3 6
IEM 715 Analize Giriş 3 3 6
IEM 716 Vektör Uzayları I 3 3 6
IEM 717 Vektör Uzayları II 3 3 6
IEM 718 Nümerik Lineer Cebir 3 3 6
IEM 719 Esnek Talep Modelleri I 3 3 6
IEM 720 Esnek Talep Modelleri II 3 3 6
IEM 721 Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller I 3 3 6
IEM 722 Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller II 3 3 6
IEM 723 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Yönt. 3 3 6
IEM 728 İstatistik Kuramı 3 3 6
IEM 729 Regresyon Teorisi 3 3 6
IEM 730 SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli Analiz 3 3 6
IEM 732 Matematiksel İstatistik I 3 3 6
IEM 733 Matematiksel İstatistik II 3 3 6
IEM 737 Veri Analizi 3 3 6
IEM 740 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri 3 3 6
IEM 741 Dynamic Panel Data Models I 3 3 6
IEM 742 Dynamic Panel Data Models II 3 3 6
IEM 745 Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri I 3 3 6
IEM 746 Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri II 3 3 6
IEM 747 Mekansal Ekonometri I 3 3 6
IEM 748 Mekansal Ekonometri II 3 3 6
IEM 755 Veri Madenciliği Yöntemleri I 3 3 6
IEM 756 Veri Madenciliği Yöntemleri II 3 3 6
IEM 757 İleri Doğrusal Programlama 3 3 6
IEM 758 Karar Analizi 3 3 6
IEM 759 Çok Amaçlı Optimizasyon 3 3 6
IEM 760 Uygulamalı İstatistik 3 3 6
IEM 761 İstatistiksel Analiz 3 3 6
IEM 762 Simülasyon 3 3 6
IEM 763 İstatistiksel Tahmin 3 3 6
IEM 767 Örnekleme ve Örnekleme Teknikleri 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler