Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
EGT1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
EGTS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
EPOP 700 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 6
EPÖ 701 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 3 3 6
EPÖ 702 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 3 3 6
EPÖ 705 Uygulamalı Eğitim İstatistiği I Zorunlu 3 3 6
EPÖ 758 Eğitim Programları ve Öğretime Çok Yönlü Bakış Zorunlu 3 3 6
EPÖ 760 Öğretimde Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar Zorunlu 3 3 6
EPÖ2 701 Program Geliştirme Zorunlu 3 3 6
EPÖ2 702 İnsan ve Gelişimi Zorunlu 3 3 6
EPÖ2 703 Bilimsel Araştırma Zorunlu 3 3 6
EPÖ2 704 Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Zorunlu 3 3 6
EPÖ2 705 Öğrenme ve Öğretmede Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 3 6
EPÖ2 706 Program Değerlendirme Zorunlu 3 3 6
EPÖ2 707 Eğitimin Sosyal Temelleri Zorunlu 3 3 6
EPÖ2 708 İletişim Zorunlu 3 3 6
AKTS kredisi toplamı : 120 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT 701 Eğitim Yönetimi 3 3 6
EGT 702 Halkla İlişkiler 3 3 6
EGT 703 Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim 3 3 6
EGT 705 Örgüt Sosyolojisi 3 3 6
EGT 707 Eğitim Sorunları 3 3 6
EGT 708 Eğitimde Teftiş Tekniği 3 3 6
EGT 709 Öğretimde İletişim 3 3 6
EGT 711 Öğrenme ve Öğretme Kuramları 3 3 6
EGT 712 Karar Verme Yöntem ve Teknikleri 3 3 6
EGT 713 Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Yöntemleri 3 3 6
EGT 715 Eğitim Ekonomisi 3 3 6
EGT 716 Grup Dinamiği 3 3 6
EGT 717 Yaygın Eğitim I 3 3 6
EGT 718 Yaygın Eğitim II 3 3 6
EPÖ 703 Yaygın Eğitim I 3 3 7
EPÖ 704 Yaygın Eğitim II 3 3 7
EPÖ 714 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Prog.Yeni Eğil. 3 3 6
EPÖ 717 Düşünme Eğitiminde Temel Kavram ve İlkeler 3 3 6
EPÖ 721 Halkla İlişkiler 3 3 5
EPÖ 731 Hizmetiçi Eğitim 3 3 5
EPÖ 739 Öğrenme Kuramları 3 3 7
EPÖ 742 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 3 3 5
EPÖ 746 Kubaşık Öğrenme 3 3 6
EPÖ 751 Bilim Felsefesi 3 3 7
EPÖ 753 Beyin Uyumlu Öğrenme 3 3 7
EPÖ 754 Proje Temelli Öğrenme Uygulamaları 3 3 7
EPÖ 755 Proje Temelli Öğrenme 3 3 5
EPÖ 756 Öğrenme Stilleri 3 3 5
EPÖ 757 Öğretim Tasarımı 3 3 7
EPÖ 759 Öğretim Sistemlerinde Analiz 3 3 0
EPÖ 761 Eğitimde Örtük Program 3 3 6
EPÖ 763 Sınıf Yönetiminde Araştırma ve Uygulama 3 3 5
EPÖ 765 Sosyal Bilgilerde Eleştirel Düşünme Öğretimi 3 3 5
EPÖ 767 Eğitimde Program Değerlendirme 3 3 5
EPÖ 769 Sınıf Yönetim Stratejileri 3 3 5
EPÖ 771 Duyuşsal Alan Eğitimi 3 3 6
EPÖ 772 Çevre Eğitimi Boyutları, Uyg. ve Karşılaşılan Sorunlar 3 3 0
EPÖ 773 Eğitimde Program Geliştirme 3 3 6
EPÖ 775 Örneklerle Eleştirel Düşünme Öğretimi 3 3 5
EPÖ 777 Eğitim ve Öğretimde Etiksel Sorunlar 3 3 6
EPÖ 779 Kavram Öğretimi Yaklaşımları 3 3 7
EPÖ2 709 Proje Temelli Öğrenme 3 3 6
EPÖ2 710 Bilim Felsefesi 3 3 6
EPÖ2 711 Eğitsel Liderlik 3 3 6
EPÖ2 712 Düşünme Eğitiminde Temel Kavram ve İlkeler 3 3 6
EPÖ2 713 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler