Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FEL 701 Uygulamalı Araştırma Metot ve Teknikleri Zorunlu 3 3 6
FEL 702 Nitel Sosyal Araştırma Zorunlu 3 3 6
FEL 717 Bilim Felsefesi ve Hermeneutik I Zorunlu 3 3 6
FEL 722 Bilim Felsefesi ve Hermeneutik II Zorunlu 3 3 6
FEL 736 Felsefede Diyalektik Tartışmaları Zorunlu 3 3 6
FEL1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
FEL1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
FELH 701 Felsefenin Temel Kavram ve Problemleri Zorunlu 3 0 7
FELH 702 Sosyolojinin Temel Kavram ve Kuramları Zorunlu 3 0 7
FELH 703 Psikolojinin Temel Kavram ve Kuramları Zorunlu 3 0 7
FELH 704 Sosyal Bilimlerde Yöntem ve İstatistik Zorunlu 3 0 7
FELS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 94 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FEL 703 Çağdaş Sosyoloji Kuramları (S) 3 3 6
FEL 704 Tabakalaşma ve Azgelişmişlik Kuramları (S) 3 3 6
FEL 705 Sosyal Değişme ve Gelişme (S) 3 3 6
FEL 706 Çok-Kültürlülük ve Toplumsal Bütünleşme (S) 3 3 6
FEL 707 Göç ve Kimlik (S) 3 3 6
FEL 708 Sosyolojide Güncel Konular Seminerleri (S) 3 3 6
FEL 710 Farklı Sosyokültürel Yapılar (S) 3 3 6
FEL 712 Sosyal Hareketler Sosyolojisi İncelemelerinde İleri Metodoloji (S) 3 3 6
FEL 719 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri (S) 3 3 6
FEL 721 Eğitimin Felsefi Temelleri 3 3 6
FEL 723 Kültür Felsefesinin Problemleri 3 3 6
FEL 724 İnsan Felsefesinin Problemleri (S) 3 3 6
FEL 725 Felsefe Metinleri I 3 3 6
FEL 726 Düşünce Tarihinde Ütopyalar (S) 3 3 6
FEL 727 Felsefe ve Edebiyat I 3 3 6
FEL 729 Aydınlanma Felsefesi 3 3 6
FEL 730 Felsefe Metinleri II 3 3 6
FEL 731 Fenomenoloji ve Varoluşçuluk 3 3 6
FEL 732 Felsefe ve Edebiyat II 3 3 6
FEL 733 Güncel Problemler ve Felsefe 3 3 6
FEL 734 Yapısalcılık ve Postyapısalcılık 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler