Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FDB 737 Din ve Kimlik Zorunlu 3 3 6
FDB 775 Felsefi Teoloji ile Teolojik Felsefenin Karşılaştırılması Zorunlu 3 3 6
FDB 776 Kişilik ve Dinsel Yaşayış Zorunlu 3 3 6
FDB 779 Antik Yunan ve Stoa Felsefesinin İslam Felsefesine Etkileri Zorunlu 3 3 6
FDB 798 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 3 6
FDB1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
FDB1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
FDB1 724 Kültür Sosyolojisi Zorunlu 3 3 6
FDBH 796 Din Sosyolojisine Giriş Zorunlu 3 0 0
FDBS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 72 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FDB 701 Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi 3 3 6
FDB 703 İslam'ın Klasık Çağında Felsefe 3+3 3 6
FDB 704 Sosyoloji Tarihi ve Nazariyeler 3 3 6
FDB 705 Din Eğitimi Bilimi 3 3 6
FDB 706 Din Sosyolojisinde Kaynak Metinler 3 3 6
FDB 708 Klasik Dönem İslam Felsefesi Tarihi 3+3 3 6
FDB 714 Felsefe Edebiyat İlişkisi 3 3 6
FDB 715 Ahlak Felsefesi ve Problemleri 3 3 6
FDB 716 Bilimin Metafizik Temelleri 3 3 6
FDB 717 Dini Coğrafya 3 3 6
FDB 721 Psikolojik Akımlar Açısından Din 3 3 6
FDB 722 Dini Yaşayışın Psikolojik Temelleri 3 3 6
FDB 723 İnsan ve Dinin Güven İle İlişkisi 3 3 2
FDB 724 Din Psikolojisinde Metot Meselesi 3 3 6
FDB 729 Psikolojik Açıdan İnanç ve İnançsızlığın Tartışılması 3 3 6
FDB 730 Kişilik ve Dinsel İnanış 3 3 6
FDB 731 Din Psikolojisinin Tarihsel Gelişimi 3 3 6
FDB 732 Yetişkinlik ve Yaşlılık Dönemi Dindarlığı 3 3 6
FDB 733 Din Psikolojisinin Temel Sorunları 3 3 6
FDB 734 Sosyal Psikolojik Açıdan Din ve Dindarlık 3 3 6
FDB 735 Dinsel Hayatın Boyutları ve Psiko-Sosyal Uyum 3 3 6
FDB 736 Dinsel Gruplar Arası İlişkiler 3 3 6
FDB 738 Dindarlığın Ölçülmesi ve Din Bilimlerinde İstatistik Yöntem 3 3 6
FDB 739 Dinler Tarihine Genel Bakış 3 3 6
FDB 740 Dinler Tarihi Metinleri 3 3 6
FDB 741 Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 3 3 6
FDB 742 Doğu ve Batı Kiliseleri 3 3 6
FDB 743 Dinler Arası İlişkiler ve Diyalog İmkanları 3 3 6
FDB 744 Yahudiliğin Doğuşu ve Gelişimi 3 3 6
FDB 745 Hıristiyan İlahiyatına Yaklaşımlar 3 3 6
FDB 746 Din Fenomenolojisine Giriş 3 3 6
FDB 747 Dinler Tarihi Metodolojisi 3 3 6
FDB 748 Orta Asya Türk Dinleri 3 3 6
FDB 755 Ortaçağda Din Felsefesi 3 3 6
FDB 757 Aristotales ve Mantık 3 3 6
FDB 758 AB Ülkelerinde Din Öğretimi 3 3 6
FDB 760 Din Eğitiminin Problemleri 3 3 6
FDB 773 Ortaçağ Felsefesinde Skolastik Düşünce 3 3 6
FDB 774 Dünya Problemleri Karşısında Felsefi Tavır 3 3 6
FDB 777 Felsefede Tanrı Sorunu ve Tanrı-İnsan İlişkisi 3 3 6
FDB 778 İslam Felsefesinin Batı Felsefesine Etkileri 3 3 6
FDB 781 Din Sosyolojisinin Problemleri 3 3 6
FDB 784 Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlık 3 3 6
FDB 786 Dinler Tarihinin Problemleri 3 3 6
FDB 787 Dinsel Değişim ve Din Değiştirme 3 3 6
FDB 788 Hıristiyan Kiliselerinin Karşılaştırılması 3 3 6
FDB 789 Dinler Tarihinin Gelişim Süreci 3 3 6
FDB 790 Din Fenomenolojisine Giriş 3 3 6
FDB 791 Hıristiyan İlahiyatının Ana Konuları 3 3 6
FDB 792 Türk Dini Tarihi 3 3 6
FDB 793 Karşılaştırmalı Dinler Tarihine Giriş 3 3 6
FDB 795 Din Eğitiminin Uygulama Alanları 3 3 6
FDB 796 Türk İslam Kültüründe Felsefi Düşüncenin Kökenleri 3 3 6
FDB 797 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 3 6
FDB1 720 İslam Felsefesinde Ahlak Kuramları 3+3 3 6
FDB1 721 Sosyal Hareketlilik Tabakalaşma ve Din 3 3 6
FDB1 723 İslam Felsefesinde Siyaset Kuramları 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler