Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
PF 715 Kamu Harcamaları Politikası Zorunlu 3 3 6
PF 730 Türk Vergi Sistemi Analizi Zorunlu 3 3 6
PF 740 Bilimsel Araştırma ve Etik Zorunlu 3 3 6
PF 741 Kamu Ekonomisi I Zorunlu 3 3 6
PF 742 Kamu Ekonomisi II Zorunlu 3 3 6
PF 743 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Zorunlu 3 3 6
PF1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
PF1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
PF2 700 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 6
PF2 713 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 3 6
PF2 717 Vergileme Ekonomisi Vergi Psikolojisi Zorunlu 3 3 6
PF2 718 Vergi Cezaları ve Uyuşmazlıkları Zorunlu 3 3 6
PF2 719 Kamu Gelirleri Politikası Zorunlu 3 3 6
PF2 720 Kamu Sektöründe Yönetişim Zorunlu 3 3 6
PF2 723 Kayıt Dışı Ekonomi ve Yolsuzluk Ekonomisi Zorunlu 3 3 6
PF2 734 Yerel Yönetimler Zorunlu 3 3 6
PF2 736 Uluslararası Maliye Zorunlu 3 3 6
PF2 740 Vergi Yargısı Zorunlu 3 3 0
PFS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 126 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
PF 701 Yerel Yönetimler 3 3 6
PF 717 Vergileme Ekonomisi Vergi Psikolojisi 3 3 6
PF 719 Kamu Borçları 3 3 6
PF 720 Regülasyon Ekonomisi 3 3 6
PF 723 Mali Doktrinler 3 3 6
PF 724 Bütçe 3 3 6
PF 725 Kamu Gelirleri Politikası 3 3 6
PF 731 Sağlık Ekonomisi 3 3 6
PF 734 Refah İktisadi 3 3 6
PF 735 Vergi Cezaları ve Uyuşmazlıkları 3 3 6
PF 736 Güncel Vergi Sorunları 3 3 6
PF 738 Vergi Yargısı 3 3 6
PF 739 Güncel Mali Sorunlar 3 3 6
PF2 724 Bütçe 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler