Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Anabilim Dalı tarafından kurulmuştur. Halen anabilim dalına bağlı Muhasebe Yüksek Lisans Programı disiplinler arası bir program olarak eğitimini yürütmektedir. Muhasebe içi ve muhasebe dışı bilgilerden yararlanılarak ulusal ve uluslar arası boyutlarda finansal raporlamanın yapılması, muhasebe kayıtlarının doğru şekildi yapılarak güvenilir finansal tablolar elde edilmesi, muhasebe ile yakınsamanın sağlanması, muhasebeden yararlanarak gereksiz finansal külfetlerden kurtulunması vb. amaçları güden programın eğitim dili Türkçedir.
Program ISCED Kodu

410
Programın Kredisi

10 Ders (60 AKTS)
Programın Süresi

1 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Uzaktan eğitim muhasebe yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Egitim Şekli

Uzaktan Eğitim.