Kazanılan Derece:

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Muhasebe (Tezli YL) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Yüksek Lisans