Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Veyis Naci Tanış

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Nakıboğlu