Amaçlar

Muhasebe ve Finansman disiplininde evrensel düzeyde lisansüstü eğitim imkanı sunarak, alanında; Uluslararası düzeyde bilgi birikimine sahip, Ekonomik hayatın gereksinimlerine yetkin, katılımcı ve yenilikçi cevaplar verebilen Disiplinler arası çalışmalar yürütebilen, Disipline ait ve disiplinler arası araştırmalar yapabilen ve bilimin gelişimine katkı sağlayan Kendini sürekli geliştirmeyi benimsemiş, vizyon ve etik değerlere sahip bireyler ve bilim insanları yetiştirmek.

Hedefler

Muhasebe ve Finansman alanında evrensel düzeyde araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek Ekonomik hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek ve ulusal rekabet gücünün gelişimine katkı sağlamak Bilimsel düşünceyi geliştirmek ve ekonomik hayatı geliştirecek projeler oluşturmak