Amaçlar

Yüksek lisans programını ,teknik ve müzikal yöntemleri en iyi şekilde kullanarak çalabilen,estetik bakış açısı edinmiş,çaldığı enstrümanla eseri yorumlayabilme,eserin vermeye çalıştığı duygu ve düşünceleri seyirciye aktarabilme yetisi kazanmış,sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip,kendine,ulusuna ve tüm insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun farkında olan sanatçı yetiştirmek.

Hedefler

Programın hedefi bireyin Müzik Eğitim Programında yer alan ileri düzeydeki farklı müzik dönem ve stillerine ait eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilmesini sağlamak,alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek bilgi ve bağımsız düşenebilme becerisine gelmesini sağlamak,kendini devamlı geliştiren ve güncelleyen bir bakış açısıyla dünyayı ve bulunduğu yeri sorgulayan,eleştiren ve bilimsel bakış açısı geliştirebilen bir birey olmalarını sağlamaktır.